Framsida

Bø Normisjon

Velkommen til 10-årsjubileum for Bø bedehus 1.-3. november.

Program for helga, og informasjon om påmelding til Barnas jubeldøgn 2.nov og jubileumsfest sundag 3.nov kl. 1700, finn du her: 

Program for 2. halvår 2019 for Bø Normisjon

Programmet finn du her!Programmet for Barneklubben 2. halvår 2019

finn du her!

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!

Søndagsskulen i Bø har samlingar i Tomaskapellet

dei fleste søndagar som det ikkje er familiegudstjeneste.

Les meir på nettsida til Bø kyrkjelyd!

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Program for 2. halvår 2019 til Bø misjonsforening

er klart. alle møta er kl 19.00

Annankvar torsdagskveld på Bø bedehus. Les meir her!

Dato:             Taler:
12.09.2019     Dag Erik Asdahl
26.09.2019     Axel Jørgen Bugge
10.10.2019     Livar Veggeland
24.10.2019     Hans Arne Gudbrandsen
07.11.2019     Ole-André Eliassen
21.11.2019     Mangor Harestad
05.12.2019     Hans Arne Gudbrandsen