Framsida

Bø Normisjon

Webmaster Halgeir Vreim

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Framsida

Aktuelt:

Program for 1. halvår 2018 for Bø Normisjon

Programmet finn du her!

 

 

Programmet for Barneklubben 1. halvår 2018

finn du her!

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!

Søndagsskulen i Bø har samlingar i Tomaskapellet

dei fleste søndagar som det ikkje er familiegudstjeneste.

Les meir på nettsida til Bø kyrkjelyd!

FredagsBiT har fått ny logo!

FredagsBiT er eit tverrkyrkjeleg samarbeid mellom

Bø Normisjon, Bø kyrkjelyd og Bø Pinsemenighet.

Dei held til på Bø bedehus annankvar fredag.

Du kan lese meir om FredagsBiT her!

Program for 2. halvår 2018 til Bø misjonsforening

er klart.

Annankvar torsdagskveld på Bø bedehus. Les meir her!

Dato: Taler:

06.09. Ole-André Eliassen

20.09. Leif Holthe

04.10. Johan Olsen

18.10. Martin Birkedal (Norea-møte)

01.11. Ole-André Eliassen

15.11. Åge Solsvik

29.11. Johan Olsen