Ombygginga

Bø Normisjon

Bø bedehus vart bygd i 1933

 

Bø Normisjon hadde 7. februar 2008 årsmøte og vedtok der å starte ombygging av bedehuset, til ein berekna kostnad på 4,2 millionar.

Bygget er teikna av arkitekt Håvard Gjernes hos Lokale arkitekter på Gvarv.

 

Ombygginga og utbygginga har kosta tett på 6 millioner kroner, der ca. 700.000 er kalkulera dugnadsinnsats. Til nå (09.09) har gjevarar tilført 2,8 millioner kroner i gåver til huset. Bø misjonsforening (NLM) på Oterholt har bestemt seg for å selge sitt bedehus og legge pengane inn i Bø bedehus. Slik blir investeringane i Bø bedehus og ei investering i betre samarbeid mellom dei kristne i Bø.

 

"Nye" Bø bedehus vart opna i september 2009

Ny grunnmur tilbygg mot aust

Ombygginga

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Her er teikningar av det nye huset