Søndagssamling

Bø Normisjon

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Søndagssamlingane

Sundagssamlingane er fellessamlingar for barn, unge og vaksne i alle aldrar. Lovsong, andakt, og eige opplegg for barna.

Kontakt: Kristin D. Bøen. Tid: 17.00