Torsdagsmøte

Bø Normisjon

Webmaster Halgeir Vreim

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Torsdagsmøte

 

Torsdagsmøta er møte med song og forkynning

Tid: torsdag kl. 19.00

Kontakt: Svein Sannes Martinsen 971 52 812