Fredagstaco

Fredagstaco


Fredagstaco - tilbod om ein enkel og rimelig fredagsmiddag, måltidsfellesskap og ein enkel andakt.

Tid: 17.00 Kontakt: Rune D. Bøen – 951 60 327

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no