Framsida

Bø Normisjon

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Torsdagsmøte 12.11 kl 1930 som telefonmøte.

Rune Lia taler om den tredje reisen til Paulus. 


Klikk her for telefonnummer og kode.


Programmet for Barneklubben 2. halvår 2020

finn du her!


Program for 2. halvår 2020 for Bø Normisjon 

Programmet finn du her.
Søndagsskulen i Bø har samlingar i Tomaskapellet

dei fleste søndagar som det ikkje er familiegudstjeneste.

Les meir på nettsida til Bø kyrkjelyd!


 Dato:          Taler:


10.09.2020     Dag Erik Asdahl
24.09.2020     Mathias Eftevand
08.10.2020     Ole-André Eliassen
22.10.2020     Jørn Åsulf Vrålstad

05.11.2020     Ragnar Nørstrud

19.11.2020     Ole-André Eliassen


Program for 2. halvår 2020 til Bø misjonsforening

er klart. alle møta er kl 19.00

Annankvar torsdagskveld på Bø bedehus. Les meir her!

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!