Framsida

Bø bedehus Gymnasbakken 55

Barnas jubeldøgn november 2021

KORT INFORMASJON OM AKTIVITENENE TIL BØ NORMISJON


Torsdagskveld på bedehuset: Samlingar med song og forkynning.
Annakvar torsdag kl. 19.00. Kontakt: Christian Dahl 941 28 868


Barneklubben: for barn mellom 4 og 9 år. Annakvar onsdag kl. 17.30-19.00.
Kontakt: Signe Vreim Østtveit 971 82 146


Strikkekafé: Uformelt tilbod for dei som likar handarbeid ein onsdag i månaden kl. 18.30
Kontakt: Ingrid Vegum 907 37 643


Fredagspizza: Enkel og rimeleg fredagsmiddag to gonger i månaden kl. 17.00.
Annakvar gong på Bø bedehus og Nes menighetshus.
Kontakt: Håvard Hogstad-Erikstein 976 92 800


Z-tweens: Klubb for 4.-7. kl. annakvar fredag kl. 19.00 etter fredagspizza på Bø bedehus eller Nes menighetshus. Kontakt: Ida Ytreland 918 54 020, Solveig Lia 452 41 979


Sett-ungdom: For ungdom frå 13 år og oppover, ein gong i månaden. Er eit samarbeid mellom kyrkjelyden og Normisjon. Kontakt: Axel Bugge 454 77 020


Fellesmøte: Felles samling for heile familien med kyrkjelyden, pinsemenigheten og Normisjon  1-2 gonger i semesteret. Kontakt: Kristin Bøen 416 39 440


Utleigeansvarleg: Christian Dahl 941 28 868Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

bonormisjon@gmail.com

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!