Framsida

Bø Normisjon

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Torsdagsmøte 12.11 kl 1930 som telefonmøte.

Rune Lia taler om den tredje reisen til Paulus. 


Klikk her for telefonnummer og kode.


Programmet for Barneklubben 2. halvår 2020

finn du her!


Program for 2. halvår 2020 for Bø Normisjon 

Programmet finn du her.
Søndagsskulen i Bø har samlingar i Tomaskapellet

dei fleste søndagar som det ikkje er familiegudstjeneste.

Les meir på nettsida til Bø kyrkjelyd!

Program 1. halvår 2021

            Dato:             Taler:

Torsdag 21.01.2021     Avlyst pga. korona
Torsdag 04.02.2021      Avlyst pga. korona
Torsdag 18.02.2021     Mathias Eftevand
Torsdag 04.03.2021     Dag Erik Asdahl

Torsdag 18.03.2021     Ole-André Eliassen

Torsdag 15.04.2021     Ole-André Eliassen

Torsdag 29.04.2021     Ole-André Eliassen


Alle møta er på Bø bedehus kl 19.00. Hjarteleg velkommen!

Bø misjonsforening


Annankvar torsdagskveld på Bø bedehus. Les meir her!

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!