Ombygginga

Bø bedehus vart bygd i 1933


Bø Normisjon hadde 7. februar 2008 årsmøte og vedtok der å starte ombygging av bedehuset, til ein berekna kostnad på 4,2 millionar.

Bygget er teikna av arkitekt Håvard Gjernes hos Lokale arkitekter på Gvarv.

Byggmeister har vore Håvard Aabø.


Ombygginga og utbygginga har kosta tett på 6 millioner kroner, der ca. 700.000 er kalkulera dugnadsinnsats. Til nå (09.09) har gjevarar tilført 2,8 millioner kroner i gåver til huset. Bø misjonsforening (NLM) på Oterholt har bestemt seg for å selge sitt bedehus og legge pengane inn i Bø bedehus. Slik blir investeringane i Bø bedehus og ei investering i betre samarbeid mellom dei kristne i Bø.


"Nye" Bø bedehus vart opna i september 2009

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

bonormisjon@gmail.com

Her er teikningar av det nye huset

Ombygginga