Medlem

MEDLEM

STYRET 

 

Kristin Digranes Bøen, Styreleiar

Martin Ytreland

Karen Josefine Ask

Audun Østtveit

Solveig Lia


Vara 

Inger Åse Sønstebø

Ingebjørg Vik Åbø


Medlemskontingent for 2023


MEDLEMSKONTINGENT for 2023 Enkeltmedlem: Kr 250,  Familiemedlemsskap: Kr 600 Kontonr 2630.07.09337 eller Vipps "Bø Normisjon"Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

bonormisjon@gmail.com