Galleri

Her finn du bilder frå:

50 års-jubileum for NMS i Bø

75 års-jubileum for Bø bedehus

Ombygginga av bedehuset

Opningsfesten for ombygginga av bedehuset

Barneklubben

Har du bilete som passar her og du vil dele: ta kontakt! post@bonormisjon.no


Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Sjå annonsering i Bø blad kvar månad!

Galleri